Prosjektleders kommentar til fylkesrådets budsjettfremlegg

Fylkesrådet for Viken fylkeskommune la 13. oktober frem budsjett og økonomiplan for perioden 2024-2027.

Fylkesrådet har valgt å utarbeide et såkalt nullbudsjett for 2024, og har samtidig benyttet anledningen til å påpeke at nivået for driftskostnader i Buskerud fylkeskommune er for høyt.

Fylkesrådets beregninger, som inkluderer betydelig bruk av ikke varige inntekter for 2024, viser at nivået for driftskostnader ligger ca 100 – 190 millioner kroner over anbefalt nivå.

Les også: Fylkesrådets budsjett og økonomiplan

Det økonomiske utfordringsbildet for Buskerud fylkeskommune er allerede godt kjent gjennom den administrative rapporten «Viken fylkeskommune – konsekvenser ved fylkesdeling» som ble publisert 3. desember 2021.

I denne rapporten ble det påpekt en bekymring for et for høyt driftskostnadsnivå, og et behov for varig omstilling.

Realitetene i fylkesrådets budsjettforslag er at bruk av engangsmidler, omstillingsmidler og fond ikke tar tak i de underliggende økonomiske omstillingsbehovene til Buskerud fylkeskommune. Aktivitetsnivået for 2023 er i stor grad videreført for 2024.

Påtroppende fylkeskommunedirektør vil legge frem et revidert budsjettforslag 16. november. I dette budsjettforslaget vil fylkeskommunedirektør starte arbeidet med å tilpasse driften til økonomiske rammer.

I det mer langsiktige omstillingsarbeidet vil det bli viktig med god innsikt, gode prosesser med tillitsvalgte, ledere og ansatte og ikke minst et tydelig eierskap blant våre folkevalgte.

Til tross for økonomisk omstillingsbehov, skal nye Buskerud fylkeskommune fortsatt kunne levere gode tjenester og være en god og attraktiv arbeidsplass for ansatte.