Tradisjonshåndverkere i Buskerud

Tradisjonshåndverkere i Buskerud er en forening for utøvende håndverkere som jobber, eller ønsker å jobbe, med restaurering av gamle hus.Fra kurs i skavelmaking - bygningsvernsenteret arrangerer jevnlig samlinger og kurs for håndverkere. Foto: Viken fylkeskommune. 

  

Foreningen ble stiftet i 2012 og har som formål å

  • Fremme utvikling av tradisjonelle håndverk innenfor byggfag og relaterte håndverk
  • Bidra til kompetanseoverføring mellom håndverkere og følge utviklingen innenfor håndverksfaget
  • Være en arena for samarbeid og arbeidsdeling mellom håndverkerne
  • Bidra til rekruttering til tradisjonelt håndverk
  • Bidra til å gjøre tradisjonshåndverkerne kjent blant eiere av fredete og verneverdige bygninger

Alle håndverkere med interesse for tradisjonelt håndverk kan være medlemmer. Interesserte uten håndverksfaglig bakgrunn kan søke om medlemskap. 

Kontaktperson

Ivar Jørstad, ivarj@bfk.no, tlf. 90522073