Ledig vikariat i realfag og geografi

Gol vidaregåande skule har ledig stilling for lærar med undervisningskompetanse i geografi og realfag (matematikk og naturfag). 

Me kan tilby vikariat i inntil 100 % stilling for skuleåret 2024-25. 

Søknadsfristen var 22. mai.