Fylkestingets medlemmer

  

Fylkestinget består av 47 valgte medlemmer. 

  • Fylkesordfører er Tore Opdal Hansen (Høyre)
  • Fylkesvaraordfører er Lavrans Kierulf (Fremskrittspartiet)