Eier du en fredet bygning?

Eier du en fredet bygning eller anlegg har du fått ansvar for å ta vare på en viktig del av landets verdifulle kulturarv. Som eier har du også krav på råd, veiledning og eventuelt tilskudd fra kulturminneforvaltningen.

Hva kan fylkeskommunen hjelpe deg med?

Eiere av fredete bygg og anlegg har ansvar for å vedlikeholde og pleie sine kulturminner. Dette kan de få hjelp til. Fylkeskommunen kan komme på befaring, gi råd om vedlikehold og informere om saksbehandlingsrutiner. Vi kan også gi råd om utforming av søknader, både knyttet til tilskuddsordninger og ved søknad om dispensasjon fra Kulturminneloven i forbindelse med tiltak.

Hva menes med et fredet eller verneverdig bygg eller anlegg?

Dette må du søke om

Hovedprinsippet for vedlikehold av fredete bygninger er å bevare de opprinnelige eller gamle bygningsdelene og detaljene så langt det er mulig; kledning, vinduer, dører, listverk og overflatebehandling. Etter kulturminneloven er alle arbeider utover vanlig vedlikehold søknadspliktige. Hva som er vanlig vedlikehold kan være vanskelig for eier å avgjøre, men prinsippet er at endringer av alle slag er søknadspliktige. Eksempelvis vil endring av husfarge være søknadspliktig.

Kulturminner kan ha ulik fredningsstatus. På Riksantikvarens nettsider får du oversikt over statusene og hva de betyr.

Aktuelle lenker