Vg2 Informasjonsteknologi

 

Som elev på vg2 Informasjonsteknologi vil du få kompetanse i å utvikle IT-løsninger, forståelse av informasjonssikkerhet og være i stand til å gi god service og brukerstøtte innen IT-systemer og IT-tjenester.

Programmet gir attraktiv kompetanse rettet mot en bransje med stadig økende behov for arbeidskraft.

I fremtidsrettede programfag vil du lære om å både drifte og utvikle brukervennlige IT-løsninger. Du vil også få kunnskap om hvordan informasjonsteknologi kan brukes og misbrukes, og hvordan IT-løsninger kan beskyttes mot trusler og innsyn. Informasjonssikkerhet er et område både arbeidslivet og viktig samfunnsinstitusjoner både er avhending av og har et stadig sterkere fokus på. Kreativ problemløsing digitalt utviklingsarbeid, løsningsarkitektur og algoritmisk tenking andre stikkord for programområdet.

Kjerneelementer i faget

Informasjonssikkerhet 

Utviklingsprosesser og kreativ problemløsing 

Løsningsarkitektur og systemutvikling 

Etikk, lovverk og yrkesutøvelse  

Programfagene du møter er brukerstøtte, driftstøtte og utvikling. I tillegg har du fellesfagene norsk, samfunnskunnskap og kroppsøving på timeplanen. 

Les mer om vg2 informasjonsteknologi på vilbli.no