Personvernerklæring for Buskerud fylkeskommune

Personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger vi samler inn om våre registrerte (blant annet elever, pasienter, passasjerer og ansatte), hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene, og hva de skal brukes til.

Buskerud fylkeskommune er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk.

Det er fylkeskommunedirektøren i Buskerud fylkeskommune som er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler. Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger finner du kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Når samler fylkeskommunen inn personopplysninger?

Buskerud fylkeskommune har et stort antall datasystemer der det behandles personopplysninger. For de forskjellige systemene er det egne grunnlag for å behandle personopplysninger. Du finner en oversikt over behandlingene på  denne siden.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Personopplysninger som er samlet inn lagres så lenge det er grunnlag for å beholde dem. Hvor lenge dette er varierer. For eksempel vil informasjon vi trenger for å sende deg et nyhetsbrev slettes når du avbestiller nyhetsbrevet. Andre personopplysninger er vi lovmessig pålagt å oppbevare "til evig tid", dette gjelder for eksempel når du er part i en saksbehandling.

Dine rettigheter

Når vi behandler personopplysninger om deg har du en rekke lovfestede rettigheter. Det kan være vanskelig å ha oversikt over hvilke rettigheter du har. Vi har nedenfor valgt å henvise til Datatilsynets forklaringer på de forskjellige rettighetene. Har du spørsmål til dette kan du henvende deg til oss for mer informasjon. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Les mer om

Kontaktinformasjon til Buskerud fylkeskommune

Behandlingsansvarlig

Personvernombudet for Buskerud