Strålande vinteraktivitetsdag med Vg3 på Storefjell

Vg3 aktivitetsdag på Storefjell Trude A Børtnes

Stud.spes. på Vg3 hadde ein flott skidag på Golsfjellet måndag 15.april.  
Tema for dagen var friluftsliv og matlaging på bål var ein av hovudaktivitetane.  Dagen er tenkt å gi elevane naturglede, respekt for naturen og miljømedvit. 

Takk til 3IDA som var med og arrangerte dagen for sine medelevar.