Rektor og skolens ledelse

Rektor 

Anita Ulsaker
Tlf: 31 00 32 00 / 40 21 30 10
E-post: anitau@bfk.no
 

Avdelingsleder realfag  

Endre Ulsaker 
Tlf: 31 00 32 00 / 90 11 62 72
E-post: endreu@bfk.no
 

Avdelingsleder filologiske fag

Live Surlien
Tlf: 31 00 32 00 / 91 76 32 67
E-post: lives@bfk.no

 

Avdelingsleder idrettsfag og musikk, dans og drama

Ole Petter Espe
Tlf: 31 00 32 00 / 97 03 80 98
E-post: olee@bfk.no

 

Avdelingsleder særskilt tilrettelagt opplæring og restaurant- og matfag

Anne Marie Nordby
Tlf: 31 00 32 00 / 41 20 59 57
E-post: anneno@bfk.no
 

Leder for OPUS Hallingdal

Torhild Barlaug
Tlf: 31 00 32 00 / 93 43 38 30
E-post: torhildb@bfk.no