210 elever deltar på på Innovasjonscamp.

Elevene deltar fredag 3. november på Innovasjonscamp. Elevene skal løse oppdrag knyttet til temaet - Vannet vårt!

Tema Vannet Vårt Osloregionen

Oppdragsgiveren: 

Fylkeskommunene og kommunene i landsdelen (Osloregionen og Østlandssamarbeidet) samarbeider om å løse flere av utfordringene gjennom vannforvaltningen, og har sammen utarbeidet oppdraget elevene presenteres på starten av innovasjonscampen. Elevene står fritt til å fokusere på tiltak for å forbedre lokale vannkilder, eller også tiltak rettet mot Oslofjorden – men det oppfordres å utvikle ideer/prosjekter som kan mobilisere og skape engasjement og oppslutning lokalt.

Hva er innovasjonscamp: 

Innovasjonscamp er en trening med fokus på kreativitet og nyskaping, og er spesielt utviklet for elever på ungdomsskole og videregående. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 4–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er helt sentralt i en Innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må samarbeide om å finne fram til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte. Innovasjonscamp kan stimulere til:

  • Økt kreativitet
  • Bedre evne til samarbeid
  • Økt evne til organisering og arbeidsfordeling
  • Styrket mot til å lære gjennom å prøve og feile
  • Høyere bevissthet om informasjonsinnhenting økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker