Har du søkt skoleplass?

Fristen for å søke skoleplass er 1. mars.

Siste frist for å få hjelp fra skolen til søknaden er fredag 23. februar

Du har ansvar for å søke selv!

Logg inn på lenken: www.vigo.no

Mer info om hvordan finner du på elevinfo på Teams.

Artikkelliste