Færre flyreiser

Å kutte ned på våre internasjonale flyreiser er det mest effektive klimatiltaket vi som skole og enkeltpersoner kan bidra med, og derfor gjør vi det. Fra høsten 2020 vil det maksimalt være en linjetur med fly per linje per skoleår.

Halvering i antall flyreiser: I takt med tiden! Karine Risnes  

På vår skole har vi i mange år hatt to linjeturer med fly (tur/retur) for de fleste linjene på skolen. Fra og med skoleåret 2019/2020 gjør vi en stor endring på dette! Fordi vi tar klimaendringene på alvor og ikke minst fordi vi tar ungdommene og deres fremtid på alvor.

Kutter flyreiser

Å kutte ned på våre internasjonale flyreiser er det mest effektive klimatiltaket vi som skole og enkeltpersoner kan bidra med, og derfor gjør vi det. Fra høsten 2020 vil det maksimalt være en linjetur med fly per linje per skoleår. Enkelte linjer vil helt kutte ut flyreiser. Dette er vi stolte over å gjøre, og vi mener det er både viktig og riktig.

Reise bedre, ikke mindre

Vårt fokus er at vi skal reise bedre, ikke mindre. Vi skal oppleve like mye, men vi skal velge andre transportmidler. Vi skal ha mer fokus på reisen underveis og ikke bare på den endelige destinasjonen. Vi skal i større grad bruke muligheten og fleksibiliteten det gir å reise «saktere». Vi skal reise på bakkenivå, ta pauser, avstikkere og få flere opplevelser underveis.

Alle våre linjelærere har tenkt så det knaker og gjort mye forarbeid for nå å kunne tilby dere nye, grønnere studiereiser med stort faglig innhold. Vi gleder oss til ferden, og håper dere er med.

Til toppen