Global Rettferdighet

Bærekraftig utvikling handler ikke bare om miljø og klima, men vel så mye om menneskelig utvikling. Vi ønsker å bidra til at flere både lokalt og globalt skal kunne få oppfylt sine grunnleggende behov, slippe å leve i fattigdom og slippe å bli diskriminert eller ikke ha de samme mulighetene som andre i samfunnet vårt. Dette kalles ofte sosial bærekraft.

bilde av elever på kvinnedagen.  - Klikk for stort bildeVåre elever engasjerer seg sterkt for likestilling! Karine Risnes  

Mange av bærekraftsmålene handler om å oppnå mer sosial rettferdighet. Miljø og klimatiltak som står i veien for at underpriviligerte grupper i verden kan komme seg ut av fattigdommen og skape seg en bedre framtid er ikke bærekraftig.  Kampen mot fattigdom og ulikheter er derfor en helt klar bærekraftsak.

Lang tradisjon med prosjektstøtte

På Ringerike FHS har vi en lang tradisjon for solidaritetsarbeid og prosjektstøtte til internasjonale prosjekter. Innsamling av midler skjer hovedsakelig gjennom loddsalg ved skolens to store åpne arrangement for familie og venner. Skolens høst- og vårfest. I tillegg er det loddsalg under skolens seniorfest. 

I over 30 år støttet skolen et landsbyutviklingsprosjekt i India «Jagriti Vihara». Denne prosjektstøtten har gitt gode resultater for fattige befolkningsgrupper i mange lokalsamfunn nordøst i India. Utdanning og kvinners rettigheter er noen av prosjektets fokusområder. 2019 var siste året for dette samarbeidet, blant annet som en naturlig konsekvens av at linjen Global Solidaritet ikke lenger skulle reise på studietur til India. I fortsettelsen vil elevene på linjen Handlekraft være med på å bestemme hva slags internasjonale prosjekter som skal støttes fra år til år. Støtten skal i hovedsak gå til noen av prosjektene elevene besøker på sine studieturer.

Til toppen