Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en omfattende sertifisering som tar tak i miljø og klimaaspekter ved vår skoledrift og innebærer alt fra energibruk og kildesortering til fokus på matsvinn, økologisk mat og reduksjon av utslipp fra flyreiser og annen transport.

Bilde av vår økologiske maisåker - Klikk for stort bildeVår økologiske maisåker Karine Risnes  

Ringerike Folkehøgskole var blant landets første folkehøgskoler som ble sertifisert som miljøfyrtårn. Første sertifisering skjedde 5. mai 2010. Vi jobbet lenge for å tilfredsstille kravene til miljøfyrtårnsertifiseringen, og etter 1. gangs sertifisering jobber vi stadig med forbedringer. Som en Miljøfyrtårnsertifisert skole settes det stadig krav til forbedringer på våre miljø/klimaprestasjoner fra år til år.  I mai 2019 ble vi igjen resertifisert som Miljøfyrtårn, og vi er stolte over det arbeidet vi gjør.  

Miljø og klima

Miljøfyrtårn er en omfattende sertifisering som tar tak i miljø og klimaaspekter ved vår skoledrift og innebærer alt fra energibruk og kildesortering til matsvinn, økologisk mat og klimagassutslipp fra transport. I senere tid har det også kommet inn krav når det gjelder å fase ut bruken av engangsplast og øke andelen økologiske varer som serveres på skolens kjøkken. På alle disse punktene overoppfyller vi kravene.

Fotavtrykk

Hensikten med Miljøfyrtårnsertifiseringen er å gjøre skolen vår mer miljø- og klimavennlig. Vi ønsker også å skape en bevissthet blant ansatte og elever om hva vi som enkeltmennesker og skolesamfunn kan bidra med for å gjøre vårt fotavtrykk på kloden mindre, grønnere og mer bærekraftig.

Redusert forbruk

På vår skole legger vi til rette for at avfall blir sortert og levert på riktig sted, vi benytter i økende grad fjernvarme som en mer miljøvennlig metode for oppvarming av skolebygningene og vi har innetemperatur på maks 22 grader. Du kan bidra på din egen måte ved å forbruke mindre, sortere avfall, skru av lys, justere innetemperatur, bruke mindre varmt vann, redusere bruk av egen bil og være bevisst på hva du bruker og kaster. 

Til toppen