Kuttene i busstilbudet - Ber administrasjonen se på alternative løsninger

Hovedutvalget for samferdsel ber administrasjonen om å utrede et alternativt kollektivtilbud på dagtid til områder i Drammen som mister tilbudet sitt. Administrasjonen blir også bedt om å utrede alternativer for hvordan skoleruter kan erstattes av bestillingstransport i skolens ferier.

Bilde av busser - Klikk for stort bilde Marcus Pasveer / Brakar

Vedtaket ble gjort i hovedutvalgsmøtet 11. juni.

Buskerud fylkeskommune har gjort kraftige kutt i busstilbudet i fylket, og har fått mange tilbakemeldinger fra bekymrede innbyggere som fra høsten av vil møte store utfordringer i hverdagen.

Det kraftige engasjementet har nådd fylkespolitikerne, og et samstemt hovedutvalg gikk derfor inn for å be administrasjonen om en utredning av bestillingstransport, og en sak om dette til hovedutvalgsmøtet i september i år.

Ønsker tilbud i Drammen 

Engasjementet har vært særlig stort i de områdene av Drammen som mister busstilbudet sitt fra august. Politikerne ber derfor administrasjonen om å “snu alle steiner” innenfor de rammene som finnes.

– Vi ber administrasjonen om å se på muligheten for å finne alternativ transport på dagtid innenfor dagens kapasitet, til de områder av Drammen som står uten kollektivtilbud fra høsten av. Det er viktig at kostnaden ved et slikt tilbud er en del av utredningen, for det er uaktuelt å prioritere ytterligere midler til dette tilbudet. Vi håper det er mulig å finne noe ledig kapasitet, sa forslagsstiller og fylkespolitiker, Mari Djupvik Bråthen (H).

Bestillingstransport

Del to av forslaget ble lagt frem av fylkespolitiker Anne Kristine (Tine) Norman (Sp). Norman er fra Sigdal kommune, som har hatt en ordning med bestillingstransport. I Sigdal er kollektivtransporten det samme som skoleskyss, og det betyr at bussene ikke går i skoleferien. Åtte uker uten kollektivtilbud er lang tid for de som er avhengig av tilbudet. Derfor har Sigdal testet ut en ordning med bestillingstransport ved bruk av taxi.  Tilbudet fungerer slik at den som ønsker skyss, melder dette inn dagen før, til oppsatt tid. Om det er vanlig taxi eller maxitaxi som brukes, avhenger av hvor mange som har meldt seg på.

– Dette er et tilbud som fungerer veldig god for alle grupper. Det å kunne gi et kollektivtilbud til innbyggerne i de åtte ukene med skoleferie, er viktig. Vi har erfaringsgrunnlag, både fra min kommune og fra andre kommuner med lignende løsninger. Med de utfordringer i kollektivtilbudet vi får fra høsten av, er det viktig å kunne se på muligheten for et bestillingstilbud, sa Norman.

Her er hele vedtaket:

1.  Hovedutvalget ber administrasjonen om å utrede alternativt kollektivtilbud på dagtid til områder i Drammen som mister sitt kollektivtilbud i august. Eldrebuss, Handel og service-buss og andre tiltak som det fremgår av saken er eksempler vi ønsker at skal utredes og fremmes til hovedutvalgets møte i september. Tiltakene kan ikke begrenses kun til å gjelde enkelte grupper og kostnadene for de enkelte tiltakene må komme frem av utredningene.

 

2.  Hovedutvalget ber administrasjonen utrede alternativer for hvordan skoleruter kan erstattes av bestillingstransport i skolens ferier, etter modell fra Sigdal kommune. Alternativene bes utredes slik at kostnadene kommer frem i utredningene.