Foreldrekonferanse veke 8, 2024

Me har kome dit i skoleåret at det er tid for å invitere føresette til samtale nr. 2 med skulen. Tema vil vere eleven sin trivsel, faglege utvikling og planar for neste skoleår. 

De melder dykk på ved å sende ein e-post eller SMS til kontaktlærar. 

Sjå informasjon under: