Fråvær, fråværsreglar og dokumentasjon

Hugs å gje beskjed dersom du er borte frå skulen!

Du kan legge inn "framtidig fråvær" i Visma InSchool før timane startar.  Skriv årsak i feltet "beskrivelse" og last opp evt dokumentasjon.

Dokumentasjon kan også lastast opp i VIS i etterkant ved å opprette eigenmelding på det registrerte fråværet.

Dokumentasjon skal leverast så raskt som mogleg og seinast ei veke etter fråværet.

All dokumentasjon skal leverast digitalt i VIS, unnateke dokumentasjon på kronisk sjukdom. Den skal leverast til kontaktlærar, som skal levere vidare til lagring i Elements.

Du finn meir informasjon om fråvær her

Du finn introduksjonsvideoar for opplasting i VIS her