Rektor og skolens ledelse

Ledergruppa ved Ål vidaregåande skole består av rektor, ass. rektor I og II, tilretteleggingsleder og administrasjonsleder.

Rektor

Arnstein Sørbøen
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Tlf: 971 85 435
E-post: arnstein...@bfk.no

Assisterende rektor I

Trine Aslaksrud Børtnes
Tlf: 934 12 281
E-post: trine..@bfk.nAssisterende rektor I

 

Ass. rektor II Trine Aslaksrud Børtnes har m.a. ansvar for 

  • Påbygging til generell studiekompetanse
  • Elektrofag
  • Teknikk og industriell produksjon

 

Assisterende rektor II

Andreas Michael Møhlenberg 
Tlf: 928 27 874

E-post: andreasmoh@bfk.no

Ass. rektor II Andreas M Møhlenberg har m.a. ansvar for 

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Helse- og oppvekstfag
  • Salg, service og reiseliv

Administrasjonsleder

Anita Holo Norhaug Lappegard
Tlf: 971 51 271

E-post: anita...@bfk.no

Administrasjonsleder Anita Holo Norhaug Lappegard har ansvar for skoleadministrasjonen, kantinedrift og renholdstjenestene.

Tilretteleggingsleder

Ranveig Hille
Tlf: 476 17 106

E-post: ranveig..@bfk.no

Tilretteleggingsleder Ranveig Hille har ansvar for tilrettelegging og organisering for elever som trenger ekstra støtte og hjelp, og for norskopplæring for elever med minoritetsspråklig bakgrunn.