Elevundersøkelsen innen 8. desember 2023

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Elevundersøkelsen Pixabay

På Åssiden videregående gjennomføres undersøkelsen senest 8. desember 2023. Her kan du finne spørsmålene alle elevene skal besvare Spørsmål i Elevundersøkelsen

 

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, desto sikrere blir resultatet. Et representativt resultat er viktig for å kunne jobbe med tiltak knyttet til læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Les mer om elevundersøkelsen her 

Om Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for vg1 i høstsemesteret.  

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel.  Elevundersøkelsen er anonym og frivillig å svare på. Når man er i gang med undersøkelsen er også mulig å hoppe over spørsmål.