Åssiden videregående skole

  • Gir gamle møbler nytt liv!
    SecondHand Møbler UB er ungdomsbedriften som er opptatt av sirkulærøkonomi, godt håndverk og kvalitet. Fokuset er på rehabilitering av gamle møbler!
  • Aktivt skolebibliotek
    -Jeg leser mer fordi klassen besøker skolebiblioteket, sier FBIE-elev Mathias Luneborg. På Åssiden vgs. bruker flere klasser skolebiblioteket aktivt som læringsarena. En effekt av det er gode utlånstall på skjønnlitterære bøker.

Aktuelt

Til toppen