Ny virksomhetsplan basert på FNs bærekraftmål

For første gang er alle skolens satsningsområder forankret i FN sine bærekraftmål. Virksomhetsplanen for 2024\25 markerer en tydelig retning for Åssiden vgs., som med sitt bevisste bærekraftarbeid,  ønsker å gå foran for å vise hvordan man med lokale handlinger kan bidra til de globale løsningene.  

To ansatte holder klosser med FN sine bærekraftmål - Klikk for stort bildeBærekraftentusiaster. Utviklingsrådgiver Mats Erik Olsen og rektor Ann-Mari Henriksen har begge vært med i gruppa som har utviklet ny virksomhetsplan

-Vi er stolte og begeistret for vår nye virksomhetsplan og måten den har blitt utviklet på. I tett samarbeid har tillitsvalgte fra fem organisasjoner og ledergruppa jobbet grundig med alle FNs bærekraftmål og peilet ut satsningsområder basert delmålene som er mest relevante for skolen. Resultatet ble en virksomhetsplan der skolens satsninger er delt inn i de tre dimensjonene sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og klima og miljø, sier rektor Ann-Mari Henriksen. 

Vi er stolte og begeistret for vår nye virksomhetsplan og måten den har blitt utviklet på

 

Det ferdige resultatet omfatter 11 satsningsområder. De omhandler både arbeid direkte ut mot elever, men også rutiner for avfallshåndtering og innkjøp med gjenbruskfokus og livsløpssjekk. Hele virksomhetsplanen kan du lese her.

Bærekraftsjekken for opplæring

Et helt nytt og innovativt satsningsområde er utvikling av “bærekraftsjekken for bruk i all opplæring”.  Bærekraftsjekken skal utvikles i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet NMBU, og bidra til å kvalitetssikre at undervisningopplegg og opplæringsaktiviteter er forankret i FN sine bærekraftmål. Som en del av satsningen ønsker skolen å utvikle en bærekraftsertifisering for elever, som dokumenterer at de har bærekraftkompetanse innenfor sitt fagområde. 

-Å få en bærekraftsertifisering eller “ta lappen i bærekraft” vil være en viktig kompetanse å vise til på vei ut i læretid og arbeidsliv. Mange bransjer er i endring og fokuserer i økende grad på bærekraft. Det er viktig for skolen å forberede elevene på både dagens og morgendagens arbeidsliv, sier utviklingsrådgiver Mats Erik Olsen.

Internasjonalisering og sosial kompetanse

Et annet satsningsområde er en bærekraftspissing av vårt internasjonaliseringsarbeid. Åssiden vgs. har deltatt på mange spennende internasjonaliseringsprosjekter det senere årene og nylig fått Erasmus-akkreditering. Nå vil skolen kun søke prosjekter der elever og ansatte jobber med bærekraftig utvikling, enten med klima og miljøspørsmål eller sosial bærekraft. 

to ansatte i samtale på kontor - Klikk for stort bildePartssamarbeid. Både ledergruppe, tillitsvalgte og verneombud har vært med å utvikle den nye virksomhetsplanen. Mats Erik Olsen og Ann-Mari Henriksen var begge i redaksjonskomiteen.

Sistnevnte får en betydelig rolle kommende skoleår. En ny veileder for sosial kompetanse skal utvikles. Veilederen skal ha som mål å ruste elevene for videre skolegang og arbeidsliv, og vil inneholde gode opplegg for arbeid med sosial kompetanse i klasserom og på individnivå.  -Sosial kompetanse er like viktig for å lyktes som lærling arbeidslivet, som fagspesifikk kompetanse.  Det viser tilbakemeldinger fra lærebedriftene. Derfor er det viktig å jobbe bevisst og godt med denne kompetansen, sier Henriksen 

Kunstig intelligens som samarbeidspartner 

For aller første gang er også kunstig intelligens et punkt i virksomhetsplanen. Mange lærere har allerede begynt å utforske det banebrytende verktøyet. I vår deltok en liten delegasjon fra Åssiden på en konferanse i Warszawa om kunstig intelligens i yrkesfagopplæring. -Erfaringene derfra viser at skoler i hele verden står i startblokkene når det gjelder bruk av kunstig intelligens i opplæring. Budskapet var at lærere og skoler må teste ut bruken for å komme frem til såkalt “best practice”. Det nytter ikke å vente på reguleringer eller retningslinjer fra myndigheten;. KI har kommet raskt og kommet for å bli, og vi må ta det i bruk for å ikke bli stående i startgropa mens verden fyker fremover. Det er lærerne selv som må utforske hvordan verktøyet kan brukes på hensiktsmessige måter i undervisningen og ikke minst hva det gjør med vurderingspraksisen vår. KI gir oss mange nye muligheter, men også utfordringer vi må løse.  Med gode strategier har KI potensial til å bli en veldig god samarbeidspartner både for elevenes læring og i læreres planleggingsarbeid. Det blir spennende å se hva slags praksis som utvikles på Åssiden fremover, sier Olsen som deltok på konferansen i Polen. 

KI gir oss mange nye muligheter, men også utfordringer vi må løse.  Med gode strategier har KI potensial til å bli en veldig god samarbeidspartner både for elevenes læring og i læreres planleggingsarbeid

Utviklet med workshops

Virksomhetsplanen ble utviklet gjennom flere workshops våren 2024.  Omtrent 20 ansatte var involvert i prosessen der alle skolens ledere, tillitsvalgte, verneombud og rådgiver var en del av partssamarbeidet. Etter flere runder med utvelgelse av delmål fra FN og satsningsområder for skolen, ble det nedsatt en redaksjonskomite med representanter med ulike roller som utformet virksomhetsplanen  

Fremover vil skolen også jobbe med å skape et grafisk uttrykk for virksomhetsplanen som kan være med å forsterke satsningsområdene våre både for ansatte og elever. 

To ansatte holde klosser med FN sine bærekraftmål - Klikk for stort bildeGøy med ny virksomhetsplan. Mats Erik Olsen og Ann-Mari Henriksen gleder seg til å sette skolens nye virksomhetsplan, basert på FN sine bærekraftmål, ut i praksis