VOV Drammen

Vi bidrar til utvikling og livslang læring i vår region!

Vi er organisert som en avdeling ved Åssiden videregående skole. Vår oppgave er å ivareta de voksnes rett til videregående opplæring. I tillegg er vi en regional utviklingsaktør som samarbeider med NAV, Kompetanse Norge, privat og offentlig næringsliv. VOV Drammen er et fylkeskommunalt voksenopplæringssenter for Drammen og Lier.

Voksne som søker voksenopplæring har i det året de fyller 25 år rett til gratis realkompetansevurdering og videregående opplæring, hvis de ikke tidligere har fullført en slik opplæring.

Kontaktinformasjon

Generelle spørsmål til VOV besvares av resepsjonen på Åssiden vgs.
Telefon 32 24 61 00
E-post opus.drammen@bfk.no
Senterleder: Tove Janne Blom  Rådgiver: Sølvi Skaar Eriksen

Telefontid
Mandag-fredag kl 09.00-10.00
Mandager kl 13.00-15.00

Postadresse 
Postboks 3540 Postterminalen
3007 Drammen

Besøksadresse 
Betzy Kjelsbergs vei 280 (bygg G)
3028 Drammen

Inntak

Veiledende søknadsfrist er 1. mars. På grunn av avvikling av sommerferie vil søknader som mottas etter 1. juni ikke bli behandlet før etter skolestart.

Utdanningstilbud:


Karriereveiledning
Karriereveiledningen retter seg i hovedsak mot voksne fra 20 år og eldre. Denne veiledningen får du på Karrieresenteret på Papirbredden.