Vg1 Restaurant- og matfag

 

I løpet av vg1 jobber elevene med programfagene råvare, produksjon og kvalitet og bransje og arbeidsliv. Her får de en solid innføring i viktig bransjekunnskap og mye praktisk øvelse. Elevene er delt inn i små klasser på 15 elever som gir et fint utgangspunkt for et godt klassemiljø og tett relasjon med lærerne. I tillegg til klasseromsundervisning har avdelingen flere moderne kjøkken og et velutstyrt bakeri.

For å gi elevene mest mulig arbeidslivsnær opplæring har skolen etablert egen restaurant og matutsalg rettet mot eksterne kunder. Dette gir elevene meningsfulle og motiverende oppgaver, i tillegg til verdifull erfaring.

Programfagene elevene møter er bransje og arbeidsliv og råvare, produksjon og kvalitet. I tillegg har elevene fellesfagene engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. 

Kjerneelementene i faget

-Håndverksferdigheter 

-Bærekraftig produksjon 

-Arbeidsliv og yrkesidentitet 

-Kvalitet og trygg mat

Faget yrkesfaglig fordypning gir elevene mulighetene til å utforske ulike spesialiseringer innenfor bransjen. Møtet med disse fagene gir et godt grunnlag for å velge seg inn på riktig programfag for vg2:

  • Servitør
  • Baker og konditor
  • Kjøttfag
  • Kokkefaget