Vg2 Baker og konditor

 

Dette er fordypningen for deg som lage det alle gleder seg mest til å spise! Her lærer du å lage alle slags kaker og desserter, og forbereder deg til en velsmakende bransje! Åssiden har et moderne bakeri med oppdatert utstyr. Dessuten har vi både matutsalg og en årlig Pop-up shop i Drammen, der varene fra vg2 Baker og konditor er populære!

Vg2 baker og konditor handler om produksjon av baker- og konditorvarer og om råvarebehandling, teknikker og teknologi i ulike produksjonsprosesser. Programfagene bidrar til at elevene utvikler praktiske ferdigheter og kompetanse innen kvalitet, mattrygghet og matmerking. Programfagene dreier seg dessuten om produksjon av baker- og konditorvarer som dekker samfunnets behov. Vg2 baker og konditor skal utvikle selvstendige, omstillingsdyktige og serviceinnstilte fagarbeidere som dekker behovet for arbeidskraft i bransjen.

Kjerneelementene i faget

-Håndverksferdigheter 

-Bærekraftig produksjon av baker- og konditorvarer 

-Arbeidsliv og yrkesidentitet

-Kvalitet og trygg mat

Programfagene du møter er Råvare, produksjon og kvalitet og Bransje og arbeidsliv. I tillegg står fellesfagene norsk, samfunnskunnskap og kroppsøving på timeplanen.