Energirådgivning og kurs 2023!

Eldre hus er bygget med andre metoder og materialer enn moderne hus. Linn Marie Krogsrud, Viken fylkeskommune

 

 

 

 

 

 

 

 

Viken kulturarv og Buskerud bygningsvernsenter har gjennomført en satsning på energirådgivning i eldre bygg!

Sammen med Akershus bygningsvernsenter, Bygg og bevar, Fortidsminneforeningen, Murbyen Oslo og Klimaavdelingen i Viken fylkeskommune har vi tilbudt gratis rådgivning om energiøkonomisering (ENØK) til eiere og forvaltere av eldre og verneverdige bygg (før ca. 1960). Satsningen bestod av gratis befaringer til huseiere, kurs og informasjonskampanje for private eiere av eldre bygg, landbruksbygninger, borettslag, sameier, lag og foreninger. Huset trenger ikke ha vernestatus. Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960, kan du også få hjelp.

Vi besøkte ca. 130 huseiere i 2023.

 

Om energitiltak i eldre bygg

Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder, og energieffektivisering bør ta hensyn til dette. Mer informasjon kan du sidene til Bygg og Bevar.