Buskerud bygningsvernsenter

Buskerud bygningsvernsenter

-  kompetansesenter for tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern siden 2010

Vårt mål er å øke kompetansen på antikvarisk istandsetting og tradisjonshåndverk hos håndverkere i Buskerud gjennom:

  • Kurs og opplæring for håndverkere
  • Kurs og rådgivning for eiere av gamle hus
  • Formidling for elever i videregående opplæring

 

Vi samarbeider jevnlig med Lågdalsmuseet, andre avdelinger av Buskerudmuseet, Lier bygdetun, Drammens museum, Akershus bygningsvernsenter, Kulturminnefondet og Fagskolen Innlandet.

Buskerud bygningsvernsenter er en virksomhet underlagt Buskerud fylkeskommune, men vi har ingen myndighetsrolle. Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven må gå gjennom kommunen.

 

Aktuelt

Til toppen