Aktuelt

Elev omkom i trafikkulykke

Det har i dag vært en tragisk hendelse der en av våre kjære elever er gått bort i en alvorlig trafikkulykke.

Kikker du etter svar på skoleplass?

Les om når du kan forvente svar, og hva du må gjøre dersom du ønsker å gjøre endringer fram til 1. mai.

Hils på presidentene og avgangsstyret!

Vi er heldige på Buskerud videregående skole som har så flotte og dyktige ungdommer i avgangsstyret 2023-24.

Elevrådet på skolen vår

Hils på vårt nye elevrådsstyre og sjekk hvem som sitter i elevrådet for de ulike klassene på Buskerud videregående skole.

Opprett en digital postkasse

Brev fra skolen og fylkeskommunen kommer raskere frem hvis du har en digital postkasse.

VIP og VIP makkerskap

Skoleprogrammet VIP skal gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykisk helse. VIP makkerskap skal skape et godt og trygt læringsmiljø.  

Frihet til å være deg selv på Buskerud

Vi vil at alle skal være stolte over den man er. Vi vil at alle skal få være seg selv. På Buskerud setter vi fellesskap og mangfold først.