Miljøfyrtårn

Buskerud videregående skole er miljøfyrtårnsertifisert. Det betyr at vi har forpliktet oss til å være så miljøvennlige som mulig.
 

Sarah smiler og holder Miljøfyrtårn-skiltet som viser at skolen er sertifisert. - Klikk for stort bildeSarah Tinnlund Hansen, som er konsulent ved Buskerud vgs., har sammen med Miljøfyrtårn-gruppa, sørget for at vi nå er et Miljøfyrtårn. Her er det synlige beviset på sertifiseringen. Ingvild Stegane Strandbråten

Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen og å redusere miljøbelastningen vår.

Vi har forpliktet oss til å: 

  • kildesortere avfall
  • redusere avfall, både papir-, plast- og matavfall
  • prioritere økologiske varer og kortreist mat
  • redusere energiforbruket
  • legge til rette for bruk av kollektiv og sykkel
  • ta miljøhensyn ved innkjøp av varer og tjenester
  • rapportere på vårt klima- og miljøarbeid

Naturlig del av hverdagen

Ved å iverksette miljøkravene i den daglige driften og tilpasse det slik at det blir en naturlig del av hverdagen til både ansatte og elever, ønsker vi i høyere grad å oppnå en bevisstgjøring i det vi gjør hver dag.

Klima- og miljørapport

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for miljøarbeidet vårt, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Skolens klima- og miljørapport 2021

Støtter opp om FNs bærekraftsmål

Alle fylkeskommunens virksomheter skal miljøsertifiseres og ha kontinuerlig fokus på å forbedre miljøprestasjonene sine. 

Tidligere Viken fylkeskommune valgte Miljøfyrtårn som system for miljøledelse. En slik sertifisering støtter også opp om flere av FNs bærekraftsmål.

Les mer om Miljøfyrtårn her