Universitetsskole

Drammen videregående skole og Universitetet i Sørøst-Norge har inngått universitetsskoleavtale. 

Samarbeidsavtalen skal bidra til å styrke opplæringen og legge til rette for mer sammenheng mellom videregående opplæring og høyere utdanning og bidra til økt relevans til videre arbeidsliv. Som universitetsskole styrkes skolens profil som en skole som legger grunnlaget for morgendagens kompetanse.

Rektorene signerer avtalen - Klikk for stort bildeRektorene signerer avtalen Drammen vgs, sme Hvorfor samarbeider vi med USN?

Sammenheng mellom videregående opplæring og høyere utdanning bør styrkes.  Kravene til generell studiekompetanse er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Utover de formelle kravene finnes det relativt lite kunnskap om hva det vil si å være studieforberedt.   Det er ganske oppsiktsvekkende hvor liten oppmerksomhet det er rundt denne overgangen i utdanningskjeden.  Dialogen med utdanningsmiljøene og det som er av forskning, peker på at elevene bør styrkes i akademisk skriving og lesing og trene på metoder og tenkesett i ulike fag.

Avtalen har et dobbelt perspektiv ved at den både styrker opplæringen og lærerprofesjonen kjerneoppgaver gjennom tilgang på relevant og forskningsbasert kunnskap.

På hvilke fagområder samarbeider vi?

Samarbeidet dreier seg blant annet om: 

 • praksis for studenter i lærerutdanningsprogram
 • veilederutdanning
 • teknologi og forskning
 • utvikling av nye sammenhengende fagtilbud
 • å forbedre overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning og videre relevans for arbeidslivet
 • rekruttering
 • internasjonalisering
 • entreprenørskap og innovasjon
 • kompetanseutvikling og forskning

Hva betyr dette for elevene? 

Elevene blir mer studieforberedt og opplæringen får mer relevans og oppleves mer virkelighetsnær.

 • elevene får innblikk i ulike forskningsfelt ved å besøke USN
 • elevene gjennom foredrag, og ikke minst virkelighetsnære oppgaver trener på akademiske disipliner
 • elevene bidrar med kunnskap innen viktige samfunnsområder som velferdsteknologi, kommunikative ferdigheter, entreprenørskap og innovasjon, internasjonalt samarbeid og forståelse
 • elevene tilbys forsering innenfor relevante fagområder