Kreativt brettspill - prosjekt

En av gruppene som har Psykologi 1 som programfag avsluttet denne uka et prosjekt hvor de har hatt fokus på ulike teorier i lærings- og utviklingspsykologi.

Tre personer rundt et bord som bygger med kapla - Klikk for stort bilde Else Dahl

Brettspill som læringsform

For å fordype seg i materialet, har de hatt som oppgave å lage brettspill hvor ulike psykologiske teorier tas i bruk. 

Her er noen eksempler på hva elevene har valgt å ta utgangspunkt i:

Freuds psykodynamiske modell: Sigmund Freud var nevrolog og psykiater, og og utviklet en teori om at Id, ego og superego som ulike deler av personligheten vår.  Modellen kommer til uttrykk som et isfjell på spillbrettet, og dette spillet har fått navnet Overbevist.

Psykologen Eriksons utviklingsteori er også i bruk, om menneskets psykososiale stadier. Her har elevene sørget for at man går igjennom alle de åtte fasene på spillbrettet. En gruppe har valgt å ta utgangspunkt i Skinners boks, for anledningen med 3D-printede rotter som spillbrikker. Psykologen Skinner var opptatt av atferd, og introduserte teorien om “operant” betinging - et konkret eksempel her er rotter som trykker på en spak for å få mat. 

Maslows behovspyramide tar for seg våre grunnleggende behov, og den har for anledningen blitt bygget opp blant annet ved hjelp av pålimte kapla-klosser. 

Kort sagt – her har fantasien og kreativiteten hatt fritt spillerom!

Læring og kreativitet

En del av elevene har tilbragt mye tid i folkeverkstedet, og de har malt, tegnet, limt og bygget for å lage brettspillene. 3D-priteren har også vært i bruk. En av dem som har svingt malekosten er Minna Oskarsson. Hun sier at hun har satt pris på å både få lære mye om teorier rundt hvordan hjernen fungerer samtidig som hun har fått være kreativ.

Lærer hans Petter Ellingsen har ansvar for prosjektet.  Han uttaler at: “Hvis man skal skape dybdelæring og gi kompetanse, så skal man bruke det man har lært og anvende det i et annet medie. Dessuten er det egenverdi i kreativitet i seg selv."

I tillegg til spillbrett, har elevene utviklet spillstrategier. Fredag var tiden kommet for at andre kunne få teste ut brettspillene – og den andre gruppa i psykologi ble invitert til å spille sammen med læreren sin. Da fikk spillutviklerne virkelig testet idéene sine i praksis, og det ble en morsom og lærerik økt.