Velkommen til skolestart 2024!

Mandag 19. august starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon du trenger til skolestart.

Elever utenfor skolen - Klikk for stort bildeHønefoss videregående skole Egil Granum

Vi ønsker velkommen til nytt skoleår og gleder oss til å se dere alle sammen!

Alle ansatte møter mandag 12. august til første planleggingsdag (PDF, 194 kB). Alle nytilsatte møter fredag 9. august til nytilsattmøte (DOCX, 173 kB) kl 1000.

Startsamtale

Alle elever på Vg0 (kombinasjonsklassene) og Vg1 vil motta personlig invitasjon på SMS i uke 33 til startsamtale med tidspunkt 19. august eller 20. august (for enkelte, store klasser). Alle blir innkalt til startsamtale med foresatte.

Det samme gjelder elever på Vg2 og Vg3, bortsett fra de gjennomgående klassene (2HEB, 2KDA, 2MKA, 3DEA, 3HEA, 3HEB, 3KDA og 3MKA). Startsamtalene på Vg2 og Vg3 er uten foresatte (foresatte til elever under 18 år kan være med hvis de ønsker).

For de gjennomgående klassene på Vg2 og Vg3 blir det mulig for elevene å kontakte kontaktlærer for å få en samtale 19. august dersom de ønsker det.

Vi ber dere holde av disse datoene.

Skjema som benyttes under samtalen. Vi ber alle forberede samtalen ved å se gjennom skjemaet i forkant. Lenke til disse skjemaene vil bli lagt ut her i begynnelsen av august.

 • Samtaleskjema for nye elever ved Hønefoss videregående skole
 • Samtaleskjema for elever som har vært elev ved Hønefoss videregående skole tidligere

Oppmøte første skoledag

Første skoledag er det ikke felles samlinger. Hele dagen er satt av til startsamtaler. Alle får SMS med tidspunkt for oppmøte for den enkelte. Samme dag blir det utdeling av

 • lærebøker,
 • tildeling av bokskap og
 • fotografering (portrett til digitalt skolebevis).
 • Vi ber alle nye elever om å ta med lås til sitt bokskap (2-6 mm) eller sekk til å ha lærebøkene i. Vi anbefaler kodelås.

Felles oppmøte andre skoledag (20. august)

 • Alle elever på Vg0 (kombinasjonsklassene) og Vg1 møter kl. 08.20 i Storgata (rett innenfor skolens inngangsparti). 
 • Alle elever på Vg2 og Vg3 møter kl. 09.30 i Storgata (rett innenfor skolens inngangsparti). 
 • De gjennomgående klassene (2HEB, 2KDA, 2MKA, 3HEA, 3HEB, 3DEA, 3KDA og 3MKA) møter direkte i klasserom kl. 0820. (De får info om hvilket rom av sin kontaktlærer i forkant.)
 • Alle elever får opplyst hvilken klasse de er plassert i på sin startsamtale. 
 • Yrkessjåfør starter opp på Risesletta 14. august. De får egen innkalling til oppstart.
 • Alle voksenklasser starter opp i løpet av uke 34. Alle elever her får egen innkalling med informasjon om når og hvor de skal møte opp.

Utstyr

Informasjon om innkjøp av utstyr (ikke PC), verktøy, arbeidstøy, osv vil bli gitt ved skolestart. Vi anbefaler at elevene venter med å kjøpe inn til denne informasjonen har blitt gitt. Les mer om PC lenger ned i artikkelen.

Sommerstengt

Skolen er stengt i uke 29–31 på grunn av ferieavvikling, og åpner igjen mandag 5. august kl. 09.00. 

Takk ja til plass i VIGO og møt opp første dag

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig. 

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker, og står på venteliste, må du vente til du eventuelt blir kontaktet av skolen du står på venteliste til.

Klasser og lærere

Du får vite hvem du kommer i klasse med når du begynner på skolen. Hvilke lærere du får, hvilken klasse du skal gå i og hvilke fag du skal ha, finner du i Visma InSchool. Se under menypunktet «Klasser og grupper». Du får tilgang til Visma InSchool så snart skolekontoen din er aktivert.

Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du må selv sørge for at du har en PC/Mac til skolestart. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god nok maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Når du er elev i Buskerud, tilbyr fylkeskommunen en avtale for kjøp av PC/Mac. Du eier maskinen selv, også etter at du er ferdig på videregående. Når du har fått skoleplass, kan du bestille.

PC og Mac kjøpt gjennom ordningen skal settes opp som privat-PC, ikke som skole-PC. Skolekontoen brukes deretter for å få tilgang til programvare, printer og skolens nettverk.

Les mer om elev-PC og bestilling

Aktiver skolekontoen og kom i gang med din elev-PC/-Mac

For å kunne koble til trådløst nettverk, bruke programmer og skrive ut på elevprinteren, må du aktivere skolekontoen (brukerkontoen) din. Du vil motta en aktiverings-SMS fra Buskerud fylkeskommune med den informasjonen du trenger. SMS-en blir sendt ut ca. 12. august eller en av de påfølgende dagene.

Aktiver skolekonto og kom i gang med elev-PC/-Mac (intern lenke)

Hvis du har glemt passord eller glemt brukernavn, finner du også hjelp på samme side.

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærere, fravær, anmerkninger og karakterer i VIS. Du kan også levere digitale søknader og gjennomføre fagvalg i VIS.

Les mer om Visma InSchool og se hjelpevideoer

Digitalt skolebevis og fotografering

Du som begynner på Vg1 høsten 2024, får et digitalt skolebevis med bilde. Vi tar bilder av alle nye elever på starten av skoleåret. Vi tar bilde av alle nye elever i forbindelse med startsamtalene 19. og 20. august.

Du som allerede er elev på skolen fra før, trenger ikke å ta nytt bilde. Skolebildet ditt fra forrige skoleår blir brukt i det digitale skolebeviset.

Fravær

Du melder fravær i Visma InSchool. Er du syk eller forhindret fra å møte på første skoledag, må du kontakte skolen direkte. (intern lenke til kontakt skolen)

Se fraværsreglement for elever i Buskerud fylkeskommune.

Skoleskyss

Alle elever i videregående skole i Buskerud må hvert år søke om skoleskyss via minskyss.brakar.no.

Finn ut om du har rett på skoleskyss (intern lenke)

Gratis lærebøker og andre læremidler

Du får låne de læremidlene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøker blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Vi ber deg behandle dem pent. Du må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt.

Se avtale om lån av læremidler.

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend fra Lånekassen. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november! Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke for å få det. Du kan også søke om borteboerstipend eller inntektsavhengig stipend.

Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no

Skoleruta

Se skoleferier og fridager for kommende skoleår

Rådgivere og helsesykepleier på skolen

Trenger du noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen? Skolen har flere typer rådgivere som kan hjelpe deg.

Les mer om skolens rådgivertjeneste 

Reglementer

Lurer du på noe om fravær, skolereglementet eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole?

Se oversikt over reglementer som gjelder for deg som elev 

Spørsmål?

Kontakt skolens ekspedisjon på telefon 31 00 27 00 eller e-post honefossvgs@bfk.no

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved skolen. Vi oppfordrer alle til å benytte alternativ transport.

Vår parkeringsplass kan benyttes av elever, ansatte og gjester. 

Parkeringsplassen er delt i to:

 • Vestlig del er forbeholdt elever.
 • Østlig del er forbeholdt gjester og ansatte.
 • Alle har ansvar for å registrere sin bil via Aimo Parks app. Det er én app-registrering for elever, og én for gjester/ansatte. En kan ikke registrere seg begge steder. Elevene vil få informasjon av sin kontaktlærer og i Teams om hvordan de går fram for å få registrert seg. Merk at eleven sjøl må sørge for å oppgi korrekt informasjon til sin kontaktlærer. De to første skoledagene (19.-20. august) og resten av uke 34 vil det ikke bli utført kontroll på parkeringsplassene. Vi oppfordrer likevel alle som kan til å gå, sykle eller benytte kollektivtransport til skolen.
  • Fra uke 35 vil det bli utført kontroll. Dersom kjøretøyet ikke er registrert i app, må en sørge for registrering via sin kontaktlærer. I nødstilfeller kan en benytte registreringsipad ved henvendelse i ekspedisjonen inntil registrering i app er foretatt. Registrering der gjelder én dag på elevparkering. Gjester/ansatte må henvende seg i ekspedisjonen dersom de har parkert med kjøretøy som ikke er registrert i app.

Forsikringer

Du som elev er forsikret gjennom fylkeskommunens avtale med KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som PC, telefoner, klokker, smykker, sykler og lignende.

Les mer om hva forsikringen dekker og hvordan du bruker den (lenke til internside)

Velkommen til skolestart!