Avtale om lån av læremidler

Elever i videregående skole kan låne læremidler.