Kontakt våre rådgivere

Elevtjenesten er skolens ressursteam i forhold til utdanning og yrkesrådgiving, sosialpedagogisk rådgiving og spesialpedagogisk veiledning.

Hva vi kan hjelpe deg med

Kongsberg vgs. har flere ansatte som har som oppgave å bistå og hjelpe elever gjennom videregående, og ut til enten lærlingplass eller høyere utdanning. 

Og husk! Elevtjenesten har taushetsplikt.

Hvor finner du oss?

Elevtjenesten har kontorer på alle av skolens undervisningsbygg. Kontortid vil variere, men vi vil være tilgjengelig på e-post og telefon i skolens åpningstid kl.08:00-15:30. 

Kontaktinformasjon

Rådgivere

Anniken Klevstad Gulliksen
Kontor: Tinius Olsen
Utdanning: Teknologi- og industrifag/ Elektro og datateknologi/ Informasjonsteknologi og medieproduksjon/
Salg, service og reiseliv/ Håndverk, design og produktutvikling 
Tlf.: 92 48 86 44
E-post: annikengu@bfk.no

Hege Didriksen
Kontor: Maurits Hansen/Modulbygget og Tinius Olsen tilbygget
Utdanning: Musikk, dans og drama /Studiespesialiserende /Idrett
Tlf. : 90 01 72 95 
E-post: hegedi@bfk.no

Hilde Ueland Kongsgård
Kontor: Tinius Olsen tilbygget og Saggrenda 
Utdanning: Påbygg og Yrkesfag: Naturbruk /Bygg- og anleggsteknikk /Helse- og oppvekstfag /Restaurant- og matfag
Tlf. : 48 27 19 69
Epost: hildekon@bfk.no

Marianne Stordalen
Kontor: Maurits Hansen/Modulbygget og Tinius Olsen tilbygget
Utdanning: Studiespesialiserende og IB Diploma
Tlf. : 99 03 02 48
E-post: marianst@bfk.no

Sosialrådgivere

Berit Marie Stranden
Kontor: Tinius Olsen tilbygget
Tlf. : 99 53 09 92
E-post: beritst@bfk.no

Eli Jårån Hovda
Kontor: Maurits Hansen/Modulbygget
Tlf. : 95 22 49 78
E-post: eliho@bfk.no

Spesialpedagogiske veiledere

Kirsti Nordli
Kontor: Modulbygget/Maurits Hansen 
Tlf. : 90 54 94 28
Epost: kirstin@bfk.no

Michael Doc Hoff Stenbæk
Kontor: Saggrenda, Tinius Olsen tilbygget
Tlf.: 45 72 17 04
E-post: michaels@bfk.no

Hilde Merethe Brandsdal
Kontor: Tilbygget til Tinius Olsen 
Tlf. : 95 10 45 44
Epost: hildebran@bfk.no

Koordinator lærekandidater

Orlin Peev
Kontor: Tinius Olsen
Tlf. kontor: Sentralbord 32 86 76 00
E-post: orlinp@bfk.no

 

Rådgivning innen karriere og utdanning

Hovedformålet med utdannings- og yrkesrådgiving er å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke. Rådgiver bidrar med karrierelæringsaktiviteter for å utvikle kompetansen til den enkelte elev slik at de kan planlegge utdanning og yrke i et langsiktig læringsperspektiv.

Vårt mål er å knytte all karriereveiledningen ved skolen tett opp til læreplanene – både de over- og underordnende planene. Karrierelæringen skal ikke erstatte det faglige innholdet. Det skal tvert imot styrke fagets relevans for den enkelte. Det å mestre utviklingen av egen karriere er en viktig del av livsmestringsperspektivet i den overordnede delen av læreplanen.

Hva kan vi gjøre for deg?

 • Tilby utdannings- og yrkesveiledning
 • Gi råd og veiledning om fagvalg
 • Svare på personlige og sosiale spørsmål
 • Informere om studieopphold i utlandet
 • Koble elever opp mot ulike samarbeidspartnere
 • Har fokus på din fremtid
 • Jobber med en helhetlig og systematisk karriereveiledning på både vg1, vg2 og vg3

Mer informasjon om karriere og utdanning kan du finne i lenkene under:

Sosialpedagogisk rådgiving

Sosialpedagogisk rådgiving skal hjelpe deg som elev til å finne deg til rette i opplæringen. Sosialrådgiver kan hjelpe deg med personlige, sosiale og emosjonelle problemer som kan ha betydning for opplæring og sosiale forhold på skolen.

Hjelpen kan bestå i å klargjøre problemer og omfanget av dem og avklare hva skolen kan hjelpe til med. Du kan også få hjelp til å vurdere om du trenger hjelp utenfor skolen. Da kan sosialrådgiver bistå med å finne de rette hjelpeinstansene og få kontakt med disse.

Vi samarbeider med flere eksterne samarbeidspartnere får å gi deg best oppfølging:

 • Oppfølgingstjenesten
 • Helsestasjon for ungdom
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste med flere.
   

Spesialpedagogisk veiledning

Våre spesialpedagogiske veiledere er skolens kontakt mot PPOT. De bistår seksjonsledere, kontaktlærere og lærere med tilrettelegging av opplæringen for elever med fagvansker.

Artikkelliste