Elevforsikring

Alle elever i videregående skole er forsikret mot ulykker, også lærlinger, lærekandidater og elever i praksis ute i bedrift.