Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Alle har rett til et trygt og godt skolemiljø. På vår hjemmeside finner du en artikkel om Rett til et trygt skolemiljø.

Kapittel 9 A i opplæringsloven slår fast at elevene skal ha det trygt og godt på skolen, slik at de trives og kan lære best mulig. Reglene gir elevene en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen skal jobbe på best mulig måte med skolemiljøet.

Alle ansatte har aktivitetsplikt og rektor har det øverste ansvaret. Alle på skolen har plikt til å bidra og rektor har det øverste ansvaret for at skolemiljøet er trygt og godt for alle. Skolen skal jobbe forebyggende og informere og involvere elever, foresatte og ulike råd og utvalg i arbeidet.

I opplæringsloven står det også at alle ansatte på skolen har en aktivitetsplikt for å sikre elevene et trygt og godt psykososialt arbeidsmiljø.

Denne plikten går ut på å:
• følge med
• gripe inn
• varsle
• undersøke
• sette inn tiltak
• dokumentere

Mer informasjon om hvordan Kongsberg videregående skole arbeider for å sikre at elever får et trygt skolemiljø, finner du i vår handlingsplan. PDF-filen finner du nedenfor:

HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ (PDF, 401 kB)