Handlingsplan for en rusfri Kongsberg videregående skole

Kongsberg videregående skole har som mål å være en trygg, god og inkluderende skole for alle elever og ansatte.

Gjennom positive tiltak hvor alle blir sett og tatt vare på er det et mål å styrke elevenes sosiale kompetanse slik at de er i stand til å ta gode valg når de står ovenfor utfordringer relatert til rus. Da både bruk, kjøp og salg og bekymring rundt eget eller andres rusbruk.

Skoleledelsen har det øverste ansvaret for arbeidet med bekjempelse av rusmisbruk, men for å lykkes må alle ta ansvar – både elever, ansatte og foreldre.

  • Vi bryr oss om hverandre – ikke med hverandre
  • Vi snakker med hverandre – ikke om hverandre
  • Ingen skal gå alene med sine bekymringer

Rus i denne handlingsplanen er forstått som:
Alkohol, illegale rusmidler, medikamenter og dopingmidler.

Handlingsplanen for rus finner du i lenken nedenfor:

Handlingsplan for en rusfri Kongsberg videregående skole (PDF, 458 kB)