Tilrettelagt opplæring

Opplæringens overordnede mål er å gjøre elevene best mulig forberedt for et liv som voksen: i arbeid, egen bolig og i forhold til samhandling og deltakelse i fellesskap på fritida.

Undervisningssted: Modulbygget, Maurits Hansen