Universitetsskole

Lier videregående skole og Universitetet i Sørøst-Norge har inngått universitetsskoleavtale i perioden 2020-2025. Samarbeidsavtalen skal bidra til gjensidig kvalitets- og kompetanseutvikling.

Hvorfor samarbeider vi med USN

Avtalen skal bidra til gjensidig kvalitets- og kompetanseutvikling. Den omfatter en rekke samarbeidsområder, og alle fakultetene ved USN er involvert. Avtalen med Lier vgs. er den første formelle universitetsskoleavtalen mellom USN og skoleverket.

Målet med samarbeidet er å bygge bro mellom teori og praksis. Samarbeidet skal være nært, likeverdig og forpliktende, og ha fokus på profesjonenes kjerneoppgaver.

På hvilke fagområder samarbeider vi?

Samarbeidet dreier seg blant annet om: 

  • praksis for studenter i lærerutdanningsprogram
  • veilederutdanning
  • velferdsteknologi
  • utvikling av nye fagtilbud
  • å forbedre overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning
  • rekruttering
  • internasjonalisering
  • entreprenørskap og innovasjon
  • kompetanseutvikling og forskning

Hva betyr dette for elevene? 

Avtalen skal blant annet bidra til et enda tettere samarbeid om studentenes praksisstudier og et godt læringsmiljø der veiledning og oppfølging av studentene er sentralt.

Samarbeidet skal også bidra til at nye kandidater fra universitetet har relevant kunnskap og gode kvalifikasjoner for de oppgaver som venter når de skal ta til i sitt yrkesaktive liv.

Samarbeidet skal også bidra til å finne forskbare problemstillinger som er relevante for både Lier vgs. og USN, og begge parter vil legge til rette for at kunnskapen som utvikles i fellesskap skal bli tatt i bruk.

Hender som holder rundt et eple. Står Kunnskap essensen av Lier vgs - Klikk for stort bildeKunnskap Torbjørn Tandberg