Bærekraftig kjøkken

Skolens kjøkkenpersonale har et stort og økende fokus på bærekraftig mat. Som en samlet personalgruppe er vi opptatt av å «pushe» hverandre i stadig mer bærekraftig retning når det gjelder vår matproduksjon og servering.

Vi har valgt ut noen fokusområder som vi jobber litt ekstra med. Dette er reduksjon av rødt kjøtt, unødvendig plastemballasje og matsvinn.  I tillegg er det viktig for oss at kildesorteringen på kjøkkenet er god, og at vi prøver å velge de mest bærekraftige produktene der det finnes forskjellige produktalternativer. Ansvarlig innkjøp er noe vi tar på alvor.

Mindre rødt kjøtt

De fleste er enige om at en reduksjon i vårt forbruk av rødt kjøtt er viktig både for egen helse, nok mat til alle globalt sett og for å redusere vårt klimagassutslipp. I løpet av uka serverer vi blant annet to middager uten kjøtt (fiskebuffet og vegetarmiddag). De andre dagene kan man alltid finne et vegetarisk alternativ for de som vil, og vi har maksimalt tre middager med rødt kjøtt i uka.  

Matsvinn

I en rettferdig verden er det viktig å kaste minst mulig mat, så vi oppfordrer elevene til å heller forsyne seg flere ganger, enn å måtte kaste mat man ikke orker. For å ikke la mat gå til spille bruker vi restene enten inn i nye retter, eller vi varmer opp og setter ut til lunsj. Matsvinn fører globalt sett til veldig mye unødvendig klimagassutslipp ved produksjon av mat som ender opp i søppelkassa. I tillegg er det et stort etisk problem når mange millioner mennesker samtidig er rammet av sult.

Mindre plast

Sist, men ikke minst er vi opptatt av å redusere plastemballasje. Ny plastproduksjon utgjør globalt et betydelig klimagassutslipp, i tillegg til at en for stor andel av plasten dessverre havner på avveie og blir en trussel både for liv på land og under vann. Vi har allerede kuttet ut bruken av engangsplast på skolens kjøkken og spisesal. Dette er et viktig fremskritt. Nå jobber vi blant annet med å redusere bruken av plastfolie og plastemballasje ved innkjøp.

Til toppen