Fairtrade

Ringerike Folkehøgskole ble den første fairtradesertifiserte folkehøgskolen i 2011. Fairtrade er en internasjonal sertifiseringsordning som gir småbønder og plantasjearbeidere bedre vilkår.

Global Solidaritet på besøk på Waridi farm i Kenya, produsent av fairtrade roser. Dag Meland  

Å være fairtradesertifisert vil si at en del av de produktene vi bruker på skolen skal være fairtrademerket. Varm drikke på Ringerike FHS skal være Fairtrade (kaffe, te og kakao). I tillegg har vi valgt ut følgende matprodukter: honning, rosiner og cornflakes.  Dessuten kjøper vi kun Fairtrade blomster til skolens arrangementer.

Sosiale prosjekter

Fairtrade er en internasjonal sertifiseringsordning som sørger for at småbønder og plantasjearbeidere gjennom mer rettferdige handelsrelasjoner får bedre arbeids- og velferdsgoder enn de ellers ville fått. En såkalt «fairtrade premium» pott går i tillegg til sosiale prosjekter som kommer familiene og lokalsamfunnene til arbeiderne til gode. Med mer rettferdige handelsbetingelser kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom. Elevene på linjen Handlekraft besøker Fairtradeprosjekter på en av sine studieturer hvert år. Der får elevene øynene opp for viktigheten av Fairtrade for menneskene som arbeider der, og blir gode ambassadører for fairtrade i Norge.

Budskap

Et av kravene for å være fairtradesertifisert er at det fokuseres på Fairtrade ved minst to av skolens arrangementer i løpet av året. Her har vi valgt skolens to største arrangementer- skolens Høstfest og skolens Vårfest. Da kommer det 300-400 personer og det serveres mye kaffe/te. Da har vi en gyllen mulighet til å nå ut med budskapet om Fairtrade til mange. I tillegg fokuseres det på Fairtrade når Handlekraft har sine tematimer etter Ghanaturen. 

Til toppen