Skoledagen går som normalt fra tirsdag 23. januar

Fylkeskommunens kriseledelse har besluttet vanlig drift av de videregående skolene fra tirsdag 23. januar.

Ann Kristin Støveren, Futuria foto

 

Melding lagt ut fredag 19. januar om skoledagen 22. januar:

Buskerud fylkeskommune har besluttet at det blir digital hjemmeopplæring på vår skole mandag 22. januar. Bakgrunnen er at det er varslet store værendringer, som vil skape problemer for vei- og føreforhold. For å ivareta sikkerheten på veiene innstiller kollektivselskapet Brakar skolebussene i vårt område.

 NB! Praksisdag den 22. januar for 10.klassinger er avlyst av samme årsak.

 

Vi henviser forøvrig til Buskerud fylkes hjemmesider som oppdaterer om situasjonen fortløpende.