Studiespesialisering med hverdagslivstrening

Om studiespesialisering med hverdagslivstrening

Studiespesialisering med hverdagslivstrening er spesielt tilrettelagt for elever med sammensatte funksjonsnedsettelser og ulike behov for spesialpedagogisk opplæring. 

Tilbudet for elevene omfatter 30 uketimer, fordelt på fem dager med så likt timetall per dag som mulig. Avdelingen er tilrettelagt med spesialtilpassede toaletter, bad og kjøkken og er plassert i 1. etasje i skolebygget med enkel atkomst utenfra.

Personalet på avdelingen består av både spesialpedagoger og assistenter med ulik fagkompetanse, samt faglærere fra andre programområder. 

 

Ann Kristin Støveren, Futuria foto

 

 

Fagtilbud

Elevene har følgende fagtilbud:

  • Norsk I og Norsk II: Kommunikasjon og samspill (alternativ og supplerende kommunikasjon/ASK, sosial kompetanse)
  • Kroppsøving
  • Musikk (musikk og bevegelse, musikkopplevelse)
  • Samfunnsfag
  • Helsefremmende arbeid
  • Yrkesfaglig fordypning (elevbedrift/arbeidstrening)
  • Dagliglivstrening/praktisk trening

Inntak

Elevene tas opp på studiespesialiserende program med hverdagslivstrening og får utarbeidet IOP. Inntak krever dokumentert sakkyndig behov for spesialundervisning.