Spesialpedagogisk avdeling

St. Hallvard videregående skole har en avdeling spesielt tilrettelagt for elever med sammensatte funksjonsnedsettelser. 

 

Elevene har ulike behov for spesialpedagogisk opplæring. Avdelingen er tilrettelagt med takheiser, sanse- og treningsrom, spesielt tilpassete toalett, bad og kjøkken.


Fagområder er:

  • Kommunikasjon og samspill (alternativ og supplerende kommunikasjon/ASK, sosial kompetanse, norsk)
  • Sansing og motorikk (sansestimulering, kroppsøving, aktiv læring)
  • Musikk (musikk og bevegelse, musikkopplevelse)
  • Dagliglivs- og praktisk trening (praktisk matematikk, kunst og håndverk, aktiviteter og arbeid, mat og helse)

Elevene tas inn til studiespesialiserende program med hverdagslivstrening og får utarbeidet IOP.

Personalet består av spesialpedagoger og assistenter med ulik fagkompetanse.

Inntak krever dokumentert sakkyndig behov for spesialundervisning.