Rekordmange lærlinger fikk fagbrev i Kongsberg

19. mars fikk ca. 80 kandidater utdelt sine fagbrev, svennebrev og kompetansebrev i en høytidelig seremoni i Kongsberg musikkteater. Totalt har hele 175 fullført fagopplæringen i regionen - det er rekord.

Korps på konsertscene - Klikk for stort bilde Anne Aasen / Buskerud fylkeskommune

– Det er fantastisk å tenke på hvor mye kompetanse som er samlet her i dette rommet akkurat nå. Det lover godt for fremtiden, sa varaordfører i Kongsberg Just Salvesen, og understreket hvor fornøyd han var med å se så mange fagarbeidere fra Kongområdet.

– Det er ingen tvil om at samfunnet der ute trenger dere og arbeidskraften deres, og jeg føler på en veldig stolthet over å være her sammen med dere i dag, på den store festdagen deres.

Behovet for fagarbeidere er formidabelt 

Bunadskledd kvinne taler på scene - Klikk for stort bildeHildegunn Fallang, NHO Viken Oslo Anne Aasen/ Buskerud fylkeskommune

Kandidatene har gode muligheter i arbeidsmarkedet fremover. Behovet for faglært arbeidskraft i samfunnet er nemlig formidabelt. To av tre NHO-bedrifter oppgir at de mangler folk med riktig kompetanse.

Hildegunn Fallang fra NHO Viken Oslo, som også er leder av Yrkesopplæringsnemda, var til stede og holdt tale under seremonien i Kongsberg.

Både hun og Salvesen understreket det store behovet for enda flere fagarbeidere i Norge i tiden framover.

– Å fullføre og bestå videregående opplæring er noe av det viktigste man kan gjøre for å skape seg muligheter i livet. Og det er heller ingen selvfølge å klare det - det er tøft arbeid, sa Fallang.

Gode resultater i Buskerud

Det er i år rekord i antall kandidater som har fullført sitt yrkesfag. Utdelingen i Kongsberg var den første av fem markeringer i fylket. Neste utdeling skjer i Drammens teater 30. april, deretter følger markeringer i Ringerike- og Hallingdalsregionen.  

Buskerud fylkeskommune lykkes godt med fagopplæring: ferske tall viser at flere får læreplass her enn i de andre tidligere Viken-fylkene.  I Buskerud har 86 prosent av søkerne fått læreplass. Av disse fullfører litt over 94 prosent fagopplæringen. 

Stor bredde av fagkompetanser hedret   

ungdommer på scene som mottar bevis - Klikk for stort bildeNesten 80 kandidater i hele 28 ulike fag fikk utdelt svennebrev, fagbrev eller kompetansbrev i Krona Musikkteater. Anne Aasen/Buskerud fylkeskommune

Under seremonien ble det delt ut fagbrev, svennebrev og kompetansebrev i følgende fag:

Tømmerfag, ventilasjonstekniker, yrkessjåfør, barne- og ungdomsarbeider, elektrikerfaget, logistikk, maler, signalmontør, telekommunikasjonsmontør, vaskerifag, gartner, salgsfaget, renholdsoperatør, murer, reiseliv, mediegrafiker, kontor- og administrasjon, institusjonskokk, industriell matproduksjon, IKT-servicefag, helsefag, kokk, konditor, frisør, byggdrifter, butikkslakter, betongfaget og anleggsmaskinfører.

Både Fallang og varaordfører Salvesen var tydelige på at fagbrevet ikke bare er et bevis på dyktighet i faget, men representerer formell anerkjennelse av kandidatenes kompetanse, og en invitasjon til å være med på å forme fremtiden for deres yrker.

Les mer:

1300 ungdommer søker læreplass i Buskerud
Fagbrev,  svennebrev og kompetansebrev - Buskerud fylkeskommune