Sending av faktura til fylkeskommunen

Buskerud fylkeskommune ønsker elektronisk faktura fra leverandører. Fakturaer må sendes på det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) til organisasjonsnummer 930 580 260.

Fakturaen skal inneholde referanse plassert i riktig felt:

For at Buskerud kan betale fakturaer, må fakturaene merkes med bestillernummer ved bestilling uten eHandel, eller ordrenummer ved bestilling via eHandel.

Referansen/bestillernummer skal bestå av bokstaven B og et sekssifret nummer eks. B101010. Se også under «Krav til faktura».  

Se eksempel fra hvordan det ser ut i XML-fil: 

<cbc:BuyerReference>XXXXXX</cbc:BuyerReference>