Aktuelt

Møter kunnskapsministeren om fraværsregler i videregående skole

– Vi er bekymret for konsekvensene av de nye reglene som er foreslått. Det kommer vi til å formidle klart og tydelig til kunnskapsministeren, sier Bjørn-Egil Johnsen Tørrisen, leder for ungdomsrådet i Buskerud.

Utfordringer knyttet til høstbare viltarter i Buskerud

Bevilger over 400.000 kroner i tilskudd til vilttiltak i år. Se hvilke som får støtte.

Ny forskerlinje på Drammen videregående vekker nasjonal begeistring

Kunnskapsministeren lot seg inspirere da hun besøkte Drammen videregående skole for å høre hvordan elevene jobber med egne forskningsprosjekter, og et helt nytt studietilbud - samfunnsforskeren.

10 millioner i tilskudd til fredete bygg i privat eie i Buskerud

I dag er det rundt 450 fredete bygninger i Buskerud. Nå får 14 av bygningene som er i privat eie 10 millioner i tilskudd.

Nå kan du søke om midler til kunst og kultur i Buskerud

Fylkeskommunen ønsker å stimulere til et rikt og mangfoldig kulturliv i Buskerud, og har nå lyst ut tre tilskuddsordninger for kunst og kultur. Søknadsfrist er 12. mai. 

En halv million kroner til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Fylkespolitikere i Buskerud  har fordelt 500.000 kroner i tilskudd til åtte store arrangementer innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Høring av Nasjonal transportplan – Har ikke gitt opp kampen om å få gjort om forslaget

– Jeg har på vegne av hele Buskerud fortalt stortingskomiteen at vi ikke er fornøyd med forslaget til Nasjonal transportplan (NTP). Jeg har ikke gitt opp kampen om å få gjort om forslaget, sier en kampklar fylkesordfører Tore Opdal Hansen.

– Nå kan du spise hjemme hos bonden

Politikerne i Buskerud støtter Fjellnettverket med 800.000 kroner til prosjekt Mat og opplevingar.

950 personer har søkt jobb på videregående skole i Buskerud

I mars startet Buskerud fylkeskommune den store lærerjakten, med rundt 70 utlyste stillinger i videregående skole. Nå har nesten 950 søknader kommet inn.

– Buskerud er et viktig landbruksfylke

Onsdag 10. april møtte fylkesordføreren representanter for Buskerud Bondelag på Fylkeshuset i Drammen, til et dialogmøte om jordbruket i fylket.