6 av 6 lærlinger med bestått fagprøve

Denne våren har seks lærlinger fullført sin 2-årige læretid på Åssiden vgs. og bestått sine fagprøver!

Lærlinger med ferske fagbrev. Fra venstre Phoung Anh Buh, Liya Gebrezgabher Haile, Nebiat Fissehaye Beyene, John Samba Mendy

Phong, Liya, John og Nebiat er fire av seks lærlinger som på Åssiden vgs. som har bestått sin fagprøve denne høsten. De har alle fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.  

-Læretiden har vært hektisk og lærerik. Jeg føler meg mye tryggere i både fag og kommunikasjon nå. Jeg har fått mye god støtte av kollegaene mine på veien. 

Det sier Phuong Anh Buh, som har vært lærling på helse- og oppvekstfag. De andre forteller om lignende opplevelser av sin læretid. Nå er deres fireårige løp ferdig; først to år med yrkesfaglig opplæring i skole, før den toårige læretiden med opplæring i bedrift.  Alle er godt fornøyd med fagbrev og er i gang med å søke seg inn i arbeidslivet. Flere av lærlingene har allerede sikret seg jobber. 

Hvert år tar Åssiden vgs. inn et betydelig antall lærlinger innenfor flere fagområder, og er stolt over å være en inkluderende lærebedrift.  

Ut i arbeidslivet. Med fagbrev i lomma retter lærlingene blikket mot arbeidslivet. Alle er i gang med å søke jobber, noen har allerede fått jobbtilbud