Åssiden vinner Akan-prisen 2023!

Equinor, Hydro og Aker solutions er tidligere vinnere. I år ble det Åssiden vgs! 

representanter fra Åssiden vgs tar i mot Akan-pris på en scene - Klikk for stort bilde

– Akan-arbeidet som gjøres på Åssiden har ringvirkninger og er å anse som et viktig forebyggende tiltak for en stor del av ungdomsbefolkningen i Drammens-regionen

Det sier Kristin Sæther, LO-sekretær og styreleder for Akan kompetansesenter i en pressemelding. 

Representanter fra Åssiden tok imot prisen under Akan-dagen 2023,  torsdag 23. november. For en fullsatt sal i på Clarion Hotel The Hub leste Akan-direktør Elisabeth Ege opp juryens begrunnelse.  Der heter det blant annet: 

En del av vinnerens satsing på bærekraft der inkludering og tilpasninger er viktige stikkord. Akan-arbeidet ses på som et verktøy for å hjelpe ansatte med problematisk bruk og et middel for å ruste ansatte som gode, bevisste rollemodeller.

Årelangt forebyggende arbeid ved skolen

I år er det 28. gang Akan kompetansesenter deler ut prisen. Hensikten er å gi en anerkjennelse til virksomheter som forebygger problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler, spill og doping på en god og systematisk måte, i tråd med Akan-modellen. Prisen har som mål å inspirere vinneren til å fortsette det gode arbeidet, og få andre virksomheter til å gjøre det samme. Akan direktør Elisabeth Ege sier i en uttalelse: 

Med sitt engasjement og innsats har ledelsen, Akan-utvalget og ansatte klart å skape en ivaretakende og inkluderende kultur som gjør Åssiden til en meget verdig vinner av årets Akan-pris.

 

prisutdeling akan - Klikk for stort bildeElisabeth Ege leser opp juryens begrunnelse

Akanarbeidet på Åssiden berører 342 ansatte direkte, men har også positive ringvirkninger for 2200 elever. 

– Vi har jobbet langsiktig og systematisk med Akan-arbeidet i mer enn 10 år og prisen motiverer til å bli enda bedre i det forebyggende arbeidet, sier rektor ved skolen, Ann-Mari Henriksen.

Skolen har et aktivt partssammensatt Akan-utvalg, fra ulike nivåer på skolen. Utvalget utarbeider forslag til årlig handlingsplan, som skolens arbeidsmiljøutvalg vedtar, forankrer og følger gjennomføringen av. Problematisk bruk er også en del av de systematiske risikovurderinger skolen gjør, et kvalitetsarbeid som bidrar til å sikre et godt arbeids- og læringsmiljø.

Rektor Ann-Mari Henriksen tar imot Akan-prisen 2023

Tidligere år har prisen gått til:

  • 2022 – Aker Solution Norge
  • 2021 – Coor Norge
  • 2020 – Hydro Norge
  • 2019 – Elcom AS
  • 2018 – Equinor
  • 2017 – Kongsberg Defence and Aerospace (KDA)
  • 2016 – Porsgrunn kommune
  • 2015 – SAS Ground Handling Services