Fokus på HMS

Åssiden vgs fortsetter det systematiske HMS-arbeidet. Nå har alle avdelinger laget risiko- og sårbarhetsanalyser!

Forside på skolens systemhåndbok i HMS - Klikk for stort bildeForside på skolens systemhåndbok i HMS

HMS er sentralt i alle skolens yrkesfag og er et mål i alle læreplaner. Til daglig håndterer elevene våre maskiner, verktøy og befinner seg i situasjoner der sikkerhet må ivaretas. Skolen har i en årrekke jobbet systematisk med å utvikle gode HMS-rutiner.

Siste tilskudd i HMS-arbeidet er omfattende risiko- og sårbarhetsanalyser. Alle avdelinger har identifisert uønskede situasjoner og hendelser som kan oppstå. Hver av disse blir risikovurdert, med tilhørende sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. ROS-analysene utarbeides i samarbeid mellom lokale verneombud, avdelingsleder og lærere. På noen avdelinger har også elever vært involvert i arbeidet. Fremover er målsetningen at elevene skal medvirke i enda større grad. 

“HMS er et kjerneområde i alle yrkesfag og noe av det viktigste vi lærer elevene før de går ut i læretid og møter arbeidslivet.”

Det sier Per Trondsen, HMS-rådgiver og tidligere mangeårig hovedverneombud ved skolen. Jevnlig arrangerer han samlinger med alle skolens ledere og verneombud for å utvikle kompetansen på området. HMS-samlingen i uke 17 handlet om erfaringsdeling og drøfting av hvordan ROS-analyser kan utarbeides og forankres i personalet. 

“Kartlegging av potensielt farlige situasjoner som kan oppstå og gode rutiner på hvordan vi forebygger og håndterer disse, er viktig for å skape en tryggest mulig skolehverdag for elevene våre.” 

Per Trondsen - HMS-rådgiver

 

HMS-samling med ledere og lokale verneombud i uke 17. Tema: Utarbeidelse og forankring av avdelingsvise risiko- og sårbarhetsanalyser(ROS)