Rektor og skolens ledelse

Kontaktinformasjon til skolens ledelse.

  

Rektor

Ann-Mari Henriksen
Mobil: 976 80 475
E-post: annmarih@bfk.no

  

Utviklingsleder

Dag Ebbe Helgerud
Mobil: 915 48 560
E-post: daghe@bfk.no

  

HR-leder

Gunn Kari Bakke
Mobil: 908 40 431
E-post: gunnba@bfk.no

Leder for administrasjonen og vg3 fagopplæring i skole

Cecilie Meberg
Mobil: 977 39 940
E-post: cecilieme@bfk.no


  

Avdelingsleder frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Marit Jahren
Mobil: 481 04 253
E-post: maritja@bfk.no

Avdelingsleder elektro og datateknologi

Tom-Egil Gulbrandsen
Mobil: 915 98 445
E-post: tomegilg@bfk.no

Avdelingsleder helse- og oppvekstfag

Aud Helen Honerud Olsen
Mobil: 915 60 868
E-post: audo@bfk.no

Avdelingsleder bygg- og anleggsteknikk

Finn Grønn
Mobil: 993 24 599
E-post: finngr@bfk.no

Avdelingsleder teknologi- og industrifag

Espen Fornes Berg
Mobil: 404 12 618
E-post: espenbe@bfk.no

Avdelingsleder restaurant- og matfag

Lars Søraas Grønhovd
Mobil: 932 83 666
E-post: larsgr@bfk.no

Avdelingsleder medier og kommunikasjon, 
informasjonsteknologi og medieproduksjon, påbygg

Kyrre Brekke Haakaas
Mobil: 452 17 447
E-post: kyrreh@bfk.no

Avdelingsleder OPUS voksenopplæring

Tove Janne Blom
Mobil: 905 12 448
E-post: tovebl@bfk.no

Avdelingsleder kroppsøving

Lasse Langeland
Mobil: 410 46 972
E-post: lassel@bfk.no

Leder for elevtjenesten

Marte van der Meer
Mobil: 922 82 144
E-post: marteme@bfk.no